Nr.6, Nylons auf Molton genäht, 180x120 cm

Nr.6, Nylons auf Molton genäht, 180x120 cm

 Nr.2, Nylons auf Leinwand genäht, 150x150 cm

Nr.2, Nylons auf Leinwand genäht, 150x150 cm

 Nr.3, Nylons auf Leinwand genäht, 180x120 cm

Nr.3, Nylons auf Leinwand genäht, 180x120 cm

 Nr.1, Nylons auf Leinwand genäht, 80x80 cm

Nr.1, Nylons auf Leinwand genäht, 80x80 cm

 Nr.6, Nylons auf Molton genäht, 180x120 cm
 Nr.2, Nylons auf Leinwand genäht, 150x150 cm
 Nr.3, Nylons auf Leinwand genäht, 180x120 cm
 Nr.1, Nylons auf Leinwand genäht, 80x80 cm

Nr.6, Nylons auf Molton genäht, 180x120 cm

Nr.2, Nylons auf Leinwand genäht, 150x150 cm

Nr.3, Nylons auf Leinwand genäht, 180x120 cm

Nr.1, Nylons auf Leinwand genäht, 80x80 cm

show thumbnails